FANDOM


Kung susuriing mabuti ang kwento makikita natin ang tema at paksa na nais iparating sa atin ng may akda ay ang mga sumusunod:

  1. Pagpupursigi sa pag-aaral - makikita natin sa pagkakalarawan kay Pen na lagi itong pagod at puyat dahil sa mga kinakailangang gawain at dapat tapusin sa klase. Kadalasan sa mga ito ang mga dulang pinagpupuyatan niya at ipinaggugulan niya ng panahon kaya naman hindi na nakakapagtaka ang mga tropeyong natanggap niya.
  2. Matutong alamin kung ano ang biro sa hindi - marapat lamang na huwag agad tayong maghusga kung anu ba talaga nag nais iparating sa ating ng biro o kalokohan na ginawa sa atin. Isipin na hindi dapat nagpapadala lamang sa kung anu yung iniisaip natin kundi pati na rin sa kung anu ang iniisip ng iba.
  3. Maging sensitibo sa ating mga ginagawa, huwag hayaan na puro damdamin lamang - malinaw na isinasabi na kinakailangang gamitin din natin ang ating isipan upang malaman ang ating mga ginagawa sa ating kapwa. isaalang-alang dapat nating kung anu ang epekto nito sa ibang taong ginawan natin ng isang bagay.